Đề thi KSCL đầu năm môn Vật lý 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 có kèm đáp án.

Đề thi KSCL đầu năm môn Vật lý 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018 

Câu 28: Gia tốc rơi tự do của một vật có đặc điểm

A. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. luôn có giá trị là 9,8 m/s2.

C. tăng dần theo độ cao của vật .

D. phụ thuộc vào khối lượng của các vật.

De thi KSCL dau nam mon Vat ly 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018De thi KSCL dau nam mon Vat ly 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

De thi KSCL dau nam mon Vat ly 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Đáp án Đề thi KSCL đầu năm môn Vật lý 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018 

De thi KSCL dau nam mon Vat ly 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm môn Vật lý 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247