Đề thi KSCL đầu năm THPT Yên Phong 2 - lớp 12 môn Toán năm 2021

Đề thi KSCL đầu năm trường THPT Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh lớp 12 môn Toán năm học 2020 - 2021, các em học sinh tham khảo và luyện tập.

Đề thi KSCL đầu năm THPT Yên Phong 2 - lớp 12 môn Toán năm 2021

Câu 22. Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Cho trước bốn điểm phân biệt, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả bốn điểm đó.

B. Cho trước hai điểm phân biệt, luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

C. Cho trước hai đường thẳng cắt nhau, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó.

D. Cho trước hai đường thẳng song song, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó.

De thi KSCL dau nam THPT Yen Phong 2 - lop 12 mon Toan nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm THPT Yên Phong 2 - lớp 12 môn Toán năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247