Đề thi KSCL môn Toán đầu năm lớp 10 Trường Chuyên Bắc Ninh 2018-2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 Trường Chuyên Bắc Ninh năm học 2018-2019 có bao gồm lời giải chi tiết

Đề thi KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán Trường Chuyên  Bắc Ninh 2018-2019

Câu 3 (1,0 điểm). Cho phương trình:  mx2 – (4m -2)x + 3m – 2 = 0 (1) (m là tham số)

1) Giải phương trình (1) khi  m =2

2) Tìm giá trị của tham m số  để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên.

De thi KSCL mon Toan dau nam lop 10 Truong Chuyen Bac Ninh 2018-2019De thi KSCL mon Toan dau nam lop 10 Truong Chuyen Bac Ninh 2018-2019De thi KSCL mon Toan dau nam lop 10 Truong Chuyen Bac Ninh 2018-2019De thi KSCL mon Toan dau nam lop 10 Truong Chuyen Bac Ninh 2018-2019De thi KSCL mon Toan dau nam lop 10 Truong Chuyen Bac Ninh 2018-2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL môn Toán đầu năm lớp 10 Trường Chuyên Bắc Ninh 2018-2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!