Đề thi môn Anh lớp 7 kì 1 Sở GDĐT Bình Dương 2019

Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Bình Dương tổ chức.

Đề thi môn Anh lớp 7 kì 1 Sở GDĐT Bình Dương 2019

16. _____kilos of rice do you want? - two kilos.

A. How often                B. How much                 C. How many                 D.How long

17. Eat _____ junk food. It makes you fat!

A. more                   B. less                 C. a little                 D. at leastDe thi mon Anh lop 7 ki 1 So GDDT Binh Duong 2019De thi mon Anh lop 7 ki 1 So GDDT Binh Duong 2019De thi mon Anh lop 7 ki 1 So GDDT Binh Duong 2019

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Anh lớp 7 kì 1 Sở GDĐT Bình Dương 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247