Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2021 THCS Nguyễn Trọng Kỷ

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 năm 2021 - 2022 trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ mã đề 801, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2021 THCS Nguyễn Trọng Kỷ

Question 31: When is street carnival held?

A. the next morning         B. the next afternoon

C. the next month            D. the next year

Question 32: Are there any music performances?

A. Yes, they are                B. No, they aren't.

C. Yes, there are               D. No, there aren't

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2021 THCS Nguyen Trong Ky

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2021 THCS Nguyen Trong Ky

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2021 THCS Nguyen Trong Ky

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2021 THCS Nguyễn Trọng Kỷ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247