Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2022 - THCS Gia Thụy

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội năm học 2021 - 2022 được cập nhật chi tiết dưới đây

Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2022 - THCS Gia Thụy

I. Choose the best answer

5. You …………… speak when the teacher is speaking.

A. needn’t                   B. must                 C. don’t have to         D. mustn’t

6. Tet is an occasion for family ………………… in Viet Nam.

A. companion              B. meeting             C. reunions       D. celebration

7. Peter and Phong are happy to join the procession …………… it is going to rain.

A. while                      B. when             C. therefore                D. although

8. People in rural areas are ……………….. than those in cities.

A. rich         B. simpler                   C. complicated                 D. friendly

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2022 - THCS Gia Thuy

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2022 - THCS Gia Thuy

De thi mon Anh lop 8 hoc ki 1 nam 2022 - THCS Gia Thuy

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Anh lớp 8 học kì 1 năm 2022 - THCS Gia Thụy

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247