Đề thi môn Anh lớp 9 kì 1 Phòng GD&ĐT Kim Sơn 2019

Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 môn Anh lớp 9 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Sơn năm học 2019-2020 đã được cập nhật.

Đề thi môn Anh lớp 9 kì 1 Phòng GD&ĐT Kim Sơn 2019

19. The best title is........

A. Flowers for Mother's Day           B. A mean woman

C. Mrs. Taylor's birthday           D. Lazy children

20. Most people who live near Mrs. Taylor's store are....

A. all tall           B. wealthy           C. poor          D. never home

De thi mon Anh lop 9 ki 1 Phong GD&DT Kim Son 2019De thi mon Anh lop 9 ki 1 Phong GD&DT Kim Son 2019

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Anh lớp 9 kì 1 Phòng GD&ĐT Kim Sơn 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247