Đề thi môn GDCD lớp 12 giữa kì 1 - THPT Duy Tân 2021 (Đề minh họa)

Học sinh ôn tập đề thi môn GDCD lớp 12 giữa kì 1 trường THPT Duy Tân năm 2021 - 2022 (Đề minh họa) được đăng tải dưới đây.

Đề thi môn GDCD lớp 12 giữa kì 1 - THPT Duy Tân 2021 (Đề minh họa)

Câu 10. Tìm câu sai trong những câu sau đây:

A. Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo bằng quyền lực nhà nước.

B. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

C. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính dân chủ và công bằng.

D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lí xã hội.

De thi mon GDCD lop 12 giua ki 1 - THPT Duy Tan 2021 (De minh hoa)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi môn GDCD lớp 12 giữa kì 1 - THPT Duy Tân 2021 (Đề minh họa)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!