Đề thi môn Sinh 12 giữa kì 1 năm 2021 - THPT Hồ Nghinh

Đề kiểm tra môn Sinh học khối lớp 12 giữa kì 1 năm 2021 trường THPT Hồ Nghinh, tỉnh Quảng Nam.

Đề thi môn Sinh 12 giữa kì 1 năm 2021 - THPT Hồ Nghinh

Câu 7: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hầu hết đột biến điểm là có hại cho thể đột biến.

B. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

C. Đột biến điểm là dạng đột biến liên quan đến một cặp nucleotit.

D. Thể đột biến là cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể.

De thi mon Sinh 12 giua ki 1 nam 2021 - THPT Ho Nghinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi môn Sinh 12 giữa kì 1 năm 2021 - THPT Hồ Nghinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247