Đề thi môn Văn lớp 11 giữa kì 1 - THPT Hồ Nghinh 2021 (Có đáp án)

Đề kiểm tra môn Văn lớp 11 giữa học kì 1 trường THPT Hồ Nghinh năm học 2021 - 2022 (Có đáp án) mới tổ chức thi.

Đề thi môn Văn lớp 11 giữa kì 1 - THPT Hồ Nghinh 2021 (Có đáp án)

Đọc đoạn trích:

... Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.

De thi mon Van lop 11 giua ki 1 - THPT Ho Nghinh 2021 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi môn Văn lớp 11 giữa kì 1 - THPT Hồ Nghinh 2021 (Có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!