Đề thi thử đại học môn Địa lý khối C có đáp án năm 2014 (P3)

Tiếp nối phần 2 của Đề thi thử đại học môn Địa lý khối C năm 2014 Tuyensinh247 gửi tới các em phần 3. Đề gồm 01 đề thi và đáp án.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2014 

Câu I. (2,0 điểm)

1/ Giải thích nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng Sông Hồng?

2/ Trình bày tác động tích cực của đô thi hoá tới sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Câu II. (3,0 điểm)

1/ Phân tích những xu hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta trong thời gian tới. Xu hướng nào quan trọng nhất. Giải thích tại sao?

2/ Hãy nêu tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta

(Đơn vị: Nghìn tấn)

De thi thu dai hoc mon Dia ly khoi C co dap an nam 2014 (P3) 

1/ Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của từng ngành vận tải ở nước ta trong thời kì 1990 - 2008.

2/ Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng của từng ngành vận tải nước ta thời gian trên.

Câu IV (2,0 điểm)

1/  Trình bày thế mạnh thuỷ điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta.

2/ Tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta có thể phát triển cây cận nhiệt và ôn đới?

 ---------Hết---------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2014

Câu I.

1/ Giải thích nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng Sông Hồng.                                 

 - Do diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn.                       

- Địa hình mặt đất thấp.                                                                                    

- Xung quanh có đê sông, đê biển bao bọc.                                                          

- Nguyên nhân khác: mức độ đô thị hoá cao, triều cường...                                    

2/ Trình bày tác động tích cực của đô thi hoá tới sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

- Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

- Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng trong nước (dẫn chứng).

- Các thành phố, thị xã là thị trường tiêu thụ lớn, là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn kỉ thuật cao, cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối với đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế.

- Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Câu II.     1/ Phân tích những xu hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta trong thời gian tới. Xu hướng nào quan trọng nhất. Giải thích tại sao?

* Xu hướng:

- Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt thích nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước cũng như của thế giới.

- Đẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí, đưa công nghiệp điện lực đi trước một bước, các ngành công nghiệp khác điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.

- Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

* Xu hướng quan trọng nhất: Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt thích nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước cũng như của thế giới.

* Giải thích:

- Sự tồn tại và phát triển các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó thị trường đóng vai trò quan trọng nhất bởi nó điều tiết sản xuất.

- Tuy nhiên thị trường luôn biến động, vì vậy sản xuất công nghiệp phải linh hoạt nhằn đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh sản xuất những mặt hàng không phù hợp với nhu cầu thị trường

2/ Hãy nêu tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm

qua.

- Diện tích gieo trồng lúa đã tăng nhanh (dẫn chứng)

- Cơ cấu mùa vụ có nhiếu thay đổi phù hợp với điều kiện canh tác của từng

địa phương, nhiều nơi đã làm được từ 2 đến 3 vụ.

- Năng suất lúa tăng mạnh (dẫn chứng)

- Sản lượng lúa tăng mạnh (dẫn chứng).

- Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới trung bình

từ 3 đến 4 triệu tấn/ năm. Bình quân lương thực đạt 470 kg/ người/ năm.

Các loại màu lương thực đã trở thành các cây hàng hóa.

- Phân bố Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất

chiếm 50% diện tích và hơn 50% sản lượng lương thực cả nước. Đồng bằng

sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai và là vùng có năng suất

lúa cao nhất cả nước.

Câu III

1/ Vẽ biểu đồ

a/ Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta

 De thi thu dai hoc mon Dia ly khoi C co dap an nam 2014 (P3)

b/ Vẽ biểu đồ -   Yêu cầu:

- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường biểu diễn.

- Chính xác khoảng cách năm.

- Có chú giải và tên biểu đồ.

- Đẹp, chính xác về số liệu trên biểu đồ.

(Thiếu, sai sót những ý trên trừ 0,25 điểm)

2/ Nhận xét và giải thích:

a/ Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của bốn ngành vận

tải trong thời kì 1990 - 2008 đều tăng (dẫn chứng).

- Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau giữa các ngành vận tải:

Đứng đầu là vận tải đường biển, chậm nhất là vận tải đường sông (dẫn

chứng)

b/ Giải thích:                                                                                                    

- Công cuộc Đổi mới tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế làm tăng nhu cầu đối với tất cả các ngành vận tải (sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước).

- Tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và nhu cầu vận tải từng ngành (Vận tải đường biển gắn với thế giới bên ngoài theo xu thế mở của và hội nhập. Còn vận tải đường sông gặp khó khăn hơn chủ yếu do các nhân tố tự nhiên...) 

Câu IV    

1/  Trình bày thế mạnh thuỷ điện ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ nước ta.

- Các sông suối ở đây có trữ lượng thuỷ điện khá lớn. Hệ thống sông Hồng chiếm 1/3 trữ năng thuỷ điện của cả nước. Riêng sông Đà chiếm gần 6 nghìn MW.

- Các nhà máy thuỷ điện của vùng: Thác Bà trên sông Chảy (110 MW), Hoà Bình trên sông Đà (1920 MW), Sơn La trên sông Đà (2400 MW)...

- Ngoài ra còn có nhiều nhà máy thuỷ điện nhỏ đang được xây dựng trên phụ lưu của các sông.

- Việc phát triển thuỷ điện đã tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng, nhưng cần chú ý đến sự thay đổi không nhỏ của môi trường.

2/ Tại sao ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ nước ta có thể phát triển cây cận nhiệt và ôn đới?

- Vùng có đất feralit trên đá phiến, đá vôi, đá mẹ khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ.

- Khí hậu có một mùa đông lạnh thực sự, có sự phân hoá theo độ cao. Nguồn nước khá dồi dào.

- Người dân có nhiều kinh nghiệm, thị trường rộng lớn.                                         

- Cơ sở vật chất khá hoàn thiện, thu hút được các nguồn vốn đầu tư, được            

nhà nước quan tâm.

 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cấp nhật các đề thi thử đại học môn Địa lý năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp
Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Địa lý khối C có đáp án năm 2014 (P3)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!