Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 có đáp án năm 2014 (P9)

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 - THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh thứ năm ngày 10/4/2014 các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 - THPT LÝ THÁI TỔ, BẮC NINH

Câu 1: Chọn phát biểu đúng?

A. Vật dao động cưỡng bức có tần số dao động bằng tần số dao động riêng của vật.

B. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại.

C. Trong đời sống và kĩ thuật, sự cộng hưởng dao động luôn luôn có lợi.

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào sự quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng.

Câu 2 : Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm một điện áp u = Uocos(200t), thì cường độ dòng điện trong mạch là i=2cos(200t – π/2)A. Lúc u = u1 = 100V thì . Độ tự cảm của cuộn dây bằng:

A. 0,5 H                         B. 0,29 H.                 C.0,58H.               D. 0,1 H.

Câu 3: Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác:

A. Tuần hoàn theo thời gian. 

B. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn.

C. Tuần hoàn theo không gian.        

D. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn.

Câu 4: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp có R = 50W. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số, công suất tiêu thụ có thể đạt giá trị cực đại bằng

A. 1936W                 B. 764W                         C. 968W                          D. 484W

Câu 5: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 11(cm), có hai nguồn phát ra dao động theo phương thẳng đứng có cùng phương trình u = acos(40pt) (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50(cm/s). Gọi M là điểm trên mặt nước có MA = 10(cm) và MB = 5(cm). Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

  A. 6                          B. 2                               C. 7                     D. 9

Câu 6: : Nguồn âm tại O phát ra âm theo mọi hướng, coi rằng môi trường không hấp thụ âm. Tại một điểm M cách nguồn âm 40m có mức cường độ âm là 60dB. Di chuyển dọc theo một đường thẳng đi qua nguồn âm và điểm M theo hướng ra xa nguồn thêm 40m nữa đến điểm N thì mức cường độ âm tại N là

A. 54dB                          B. 30dB                        C. 48dB              D. 42dB

Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, trong đó R = 100W ; C = 15,9µF. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số f = 50Hz không đổi. L là cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Khi điều chỉnh L để điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm L có giá trị

A. 0,796 H.                B. 0,318 H.                     C. 31,8 H.                  D. 0,673 H.

Câu 8: Một con lắc lò xo điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là 1/9 (s). Thế năng biến thiên với tần số :

A. 3                      B. 2Hz                               C. 9Hz              D. 6Hz

Câu 9: Một sợi dây đàn hồi dài , tốc độ truyền sóng trên dây , treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số  thay đổi từ  đến . Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?

A 5                                 B. 6                           C. 7               D. 8

Câu 10: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 2 cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào?

A. x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương.              

B. x = 0 và chuyển động ngược chiều dương.

C. x = 2cm và chuyển động theo chiều âm.                  

D. x = 2cm và chuyển động theo chiều dương.

Câu 11 : Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = acos(4pt) cm,  u2 = acos(4pt + p/2) cm. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 10cm/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là:

A. 4                          B. 3                         C. 2                      D. 1

Câu 12:  Đồng hồ quả lắc đang ở mặt biển, khi đưa đồng hồ  lên cao. Kết luận nào là đúng nhất:

A.Nó có thể chạy chậm đi dù nhiệt độ có thấp hơn ban đầu               

B.Chạy nhanh dần, đến khi ổn định

C.Chạy chậm dần, sau đó ổn định                        

D.Nó vẫn chạy đúng, vì nhiệt độ trên đó thấp hơn ban đầu nhiều

Câu 13 : Người ta thường dựa vào sóng dừng để xác định

A. biên độ dao động sóng.          B. tần số dao động của nguồn                            

C. tốc độ truyền sóng trên dây          D. sức căng sợi dây.

Câu 14: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp. đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L1. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L2. Khi đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều, gọi tổng trở của đoạn mạch AB là Z, tổng trở của đoạn mạch AM là Z1 và tổng trở của đoạn mạch MB là Z2. Để Z = Z1 + Z2, thì phải có mối liên hệ sau:

A. L1L2 = R1R2             B. L1R1= L2R2       C. L1R2 = L2R1      D. L1+L2 = R1+R2

Câu 15: Hai con lắc đơn có chiều dài  l1 & l2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng được kéo lệch góc α­0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này.

A. 2(s)                        B. 2,5(s)                       C. 4,8(s)            D. 2,4(s)

Câu 16: Một con lắc lò xo có độ cứng là 100 N/m, vật nặng là 200g, được đặt trên một mặt phẳng ngang có hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là 0,1.Ban đầu người ta kéo vật dọc theo trục của lò xo ra khỏi vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên O một đoạn 10cm rồi buông nhẹ.Lấy g = 10m/s2, bỏ qua sức cản của không khí.Tốc độ của vật khi đi qua vị trí O lần thứ hai kể từ lúc buông vật là:

A: 2,1m/s                    B: 1,39m/s                 C: 0,95m/s        D: 1.45m/s

Câu17: Dọc theo trục tọa độ Ox có 2 chất điểm thực hiện dao động điều hòa với x1= 4cos(10πt + ) (cm) và x2 = 4 cos(10πt - ) (cm). Vậy khoảng cách lớn nhất của 2 chất điểm trên Ox là:

A: 4 cm                       B: 9,66 cm                 C: 1,66 cm          D: 6,83 cm

Câu18: Năng lượng của một vật dao động điều hòa :

A: Tỉ lệ thuận với tần số của dao động

B: Tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dao động

C: Tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kỳ của dao động

D: Tỉ lệ nghịch với bình phương tần số

Câu 19: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng ngang S1 và S2 với u1= 2cos(32πt) (mm) và u2=2cos(32πt + ) (mm). Biết tốc độ truyền sóng là 64 cm/s. Trên S1S2, điểm dao động mạnh nhất ở cách trung điểm I của S12 khoảng ngắn nhất là:

A: 2 cm                         B: 1 cm                     C: 0,5 cm     D: 0,83 cm

Câu 20: Một dây thép dài 1,2m được căng ngang, một nam châm điện đặt ở phía trên giữa 2 đầu dây. Cho dòng điện xoay chiều có tần số f qua nam châm thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s . Tần số f có giá trị là:

A: 108 Hz                     B: 54 Hz           C: 100 Hz              D: 50Hz

Câu 21: Trong miền hai sóng kết hợp có cùng biên độ A,cùng pha, giao thoa, với những điểm có biên độ dao động là A thì hiệu đường đi của 2 sóng tới nó phải thỏa mãn: (kÎZ)

A: (2k+1)                     B: kλ +                    C: (2k+1)           D: kλ +

Câu 22: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng thêm:

A: 1000 dB               B: 30 dB               C: 40 dB               D: Chưa xác định được

Câu 23: Sóng truyền trên dây đàn hồi có đầu phản xạ cố định thì tại đầu này sóng phản xạ khác sóng tới ở điểm nào:

A: Tốc độ truyền sóng     B: Pha của sóng      C: Bước sóng    D: Chu kì sóng

Câu 24 : Một đồng hồ dùng con lắc đơn chạy đúng trên mặt đất được đưa lên mặt trăng mà không điều khiển lại chiều dài con lắc. Hỏi thời gian cần thiết để kim đồng hồ trên mặt trăng quay hết 1 vòng là bao nhiêu, biết gia tốc trọng trường trên mặt trăng =  gia tốc trọng trường ở mặt đất

A: 2,5 h                  B: 58,8 h                     C: 9,8 h                 D: 29,4 h

Câu 25: Một vật có thể tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số và ngược pha. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất, vật có năng lượng W1; nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, vật có năng lượng W2= 4 W1. Khi tham gia đồng thời 2 dao động, năng lượng dao động của vật là:

A: 5 W1                            B: 3 W1                       C: 2,5 W1          D: W1

Câu 26: Chọn câu đúng

Hai âm Rê và Son của cùng một cây đàn ghi ta có thể cùng:

A: Độ cao                     B: Tần số                   C: Độ to              D: Âm sắc

Câu 27: Một con lắc đơn dao động trong chân không với chu kỳ nhỏ là T, khi đưa nó ra không khí thì chu kỳ dao động nhỏ sẽ ra sao? Bỏ qua ma sát, cho khối lượng riêng của của không khí là D0=1,3kg/m3 , khối lượng riêng của vật là D = 420 kg/m3

A: Không đổi              B: Giảm 0,15%           C: Tăng 0,15%            D: Tăng 0,3%

Câu 28: Cho mạch xoay chiều R,C,L mắc nối tiếp, L có thể thay đổi,gọi M là điểm giữa C và L. Đặt vào hai đầu mạch điên áp uAB = Uocos100πt(v), biết C = 10-4/π(F). Tìm giá trị của L để UAM không phụ thuộc vào giá trị của R.

A: 1/π (H)                    B: 2/π (H)            C: 1/2π (H)         D: 1/1,5π (H)

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi vào hai đầu mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết L = 1/π (H), và khi f1= 10Hz, f2= 40Hz thì thấy mạch có cùng công suất.Giá trị điện dung của tụ là: (F)

A: 10-4/π                  B: 6,25.10-4/π           C. 2,25.10-4/π         D. 4.10-4

Câu 30: Một con lắc đơn có chu kì dao động nhỏ ở phòng thí nghiệm là T= 2s được treo vào trần xe ô tô ở nơi có g = 10 = π2 m/s2. Xác định chu kì dao động nhỏ của con lắc khi ô tô lên dốc nhanh dần đều với a= 0,8g. Biết dốc nghiêng góc α=300 so với phương ngang.

A: 1,59s                       B. 1,48s                      C. 1,28s                        D. 1,08s

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng tần số 20Hz. Tại M cách 2 nguồn A,B lần lượt 16cm, 20cm ta thấy sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A: 10cm/s                    B: 20cm/s                C: 40cm/s         D: 20m/s

Câu 32: Sóng ngang truyền trên dây đàn hồi với f =10Hz, v= 40cm/s, biên độ không đổi là 1cm. Tại một thời điểm nào đó, điểm P trên dây có li độ 1cm thì điểm Q cách P 15cm trên dây sẽ có li độ là

A: 0                             B: 0.5cm             C: 1cm             D: 1/√2cm

Câu 33: Chọn câu sai

A: Môi trường truyền âm là môi trường đàn hồi

B: Tốc độ truyền âm phụ thuộc bản chất môi trường

C: Tốc độ truyền âm trong chân không lớn hơn các môi trường khác

D: Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng

Câu 34: Hai nguồn sóng kết hợp A,B cùng pha trên mặt nước cách nhau AB = 9λ, trên AB số điểm cực đại dao động cùng pha với hai nguồn (không kể 2 nguồn) là:

A: 9                             B: 8                               C: 10            D: 17

Câu 35: Vật dao động điều hòa có phương trình x= 4cos 2πt (cm). Vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 7 vào thời điểm nào:

A: 3,5s                         B: 3.25s                      C: 6s               D: 6.5s

Câu 36: Vật dao động điều hòa khi vận tốc là 40cm/s thì ở li độ là 3cm; khi vận tốc là 30cm/s thì ở li độ 4cm. Chu kì dao động của vật là:

A: 1/5s                   B: π/5s              C: 0.5s                       D: π/10s

Câu 37: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100g treo trên giá cố định. Con lắc dao động điều hòa với biên độ theo phương  thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2 và . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, tại vị trí lò xo dãn 3cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

A. 20π cm/s              B. 10π cm/s               C. 20 cm/s         D. 2 cm/s

Câu 38 : Một thiết bị điện được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz có giá trị hiệu dụng 220V. Thiết bị chỉ hoạt động khi hiệu điện thế tức thời có giá trị > 220V. Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong nửa chu kì của dòng điện.

0,004 s                   B. 0,0025 s                  C. 0,005 s                    D. 0,0075 s

Câu 39: Một con lắc đơn có dây treo dài 100(cm), vật nặng có khối lượng 1kg dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2với biên độ góc . Chọn mốc thế năng là vị trí cân bằng của vật thì cơ năng toàn phần của con lắc là

A. 0,1 (J)                   B. 0,01 (J)                 C. 0,05 (J)              D. 0,5 (J)

Câu 40: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ a = 2(cm), cùng tần số f = 15(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng là v = 60(cm/s). Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách A 12(cm) và cách B 10(cm)

A. 4(cm)                      B. 2(cm)                      C.2√2 (cm)       D. 0(cm)

Câu 41: Mạch R, L, C nối tiếp, điện áp hiệu dụng ở hai đầu R, L thuần, C lần lượt là 65V, 140V, 80V. Hệ số công suất của mạch là:

A: 0.683                      B: 0.734                      C: 0.874           D: 0.935

Câu 42: Cho mạch R, L thuần, C mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì nhận xét nào sau đây là sai:

A: Cường độ hiệu dụng dòng trong mạch đạt giá trị lớn nhất

B: Điện áp hiệu dụng hai đầu R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu mạch

C: Cảm kháng và dung kháng bằng nhau

D: Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời hai đầu R

Câu 43: Cho mạch xoay chiều, R, L, C nối tiếp, đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uNM, Q nằm giữa R và L. Biết L thuần = 1/π(H),R = 20Ω, C = 2.10­-4 / π(F)

uQM ═ 100cos (100πt + ­π/4) (V). Điện áp giữa 2 đầu R là:

A: uR = 20cos (100πt + π­/4) (V)                  B: uR = 20√2cos (100πt - ­π/4) (V)

C: uR = 40√2cos (100πt + ­π/4) (V)              D: uR = 40cos (100πt - ­π/4) (V)

Câu 44: Hai con lắc lò xo cùng độ cứng, khối lượng lần lượt là m và 2m, được treo thẳng. Đưa hai vật về đến vị trí lò xo không biến dạng rồi cùng thả nhẹ. Tỉ số năng lượng dao dộng của hai con lắc trên là:

A: 1                             B: 1/ 2                         C: 1/4            D: 1/8

Câu 45: Tìm phát biểu đúng:

A: Ngưỡng nghe là âm nhỏ nhất mà tai có thể nghe thấy

B: Ngưỡng đau là âm lớn nhất mà tai nghe có cảm giác đau

C: Ngưỡng nghe không phụ thuộc vào tần số âm

D: Ngưỡng đau không phụ thuộc vào tần số âm

Câu 46: Con lắc lò xo nằm ngang có m = 400g, dao động với A= 8cm, T= 0.5s, lấy g= π2= 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là:

A: 4N                          B: 4.12N                     C: 5N                   D: 5.12N

Câu 47: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/3) (cm),(t đo bằng giây).Tính quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong thời gian là 1/6 (s):

A.5 cm.                     B. 5√3 cm                     C. 5√2 cm             D.1,34 cm.

Câu 48: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 1cm và √3cm, biên độ dao động tổng hợp có thể là

A: 1cm                       B: 0.5cm                        C: 3cm            D: 4.2cm

Câu 49: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao 5 lần trong 8s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng ở liền nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A: 1m/s                        B: 2 m/s                       C: 4 m/s         D: 8 m/s

Câu 50: Hai điểm cách nguồn âm lần lượt là 6,1m và 6,35m trên cùng một phương truyền âm. Biết tần số âm là 680Hz, vận tốc âm là 340m/s. Độ lệch pha của sóng âm tại hai điểm đó là:

A: π                             B: 2π                           C: π/2              D: π/4

               

                                       --------------HẾT-----------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 - THPT LÝ THÁI TỔ, BẮC NINH

1D 2A 3D 4C 5C 6A 7A 8D 9B 10D
11B 12A 13C 14C 15D 16A 17A 18C 19C 20D
21B 22B 23B 24D 25D 26C 27C 28B 29B 30A
31B 32A 33C 34B 35B 36B 37A 38B 39A 40A
41B 42B 43D 44C 45D 46D 47A 48A  49A  50A

 Tuyensinh 247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 có đáp án các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 có đáp án năm 2014 (P9)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247