Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B, D có đáp án năm 2014 (P3)

Cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 các khối A, A1, B, D phần 3 gồm 2 đề thi (đề 4, đề 5) có đáp án của 2 trường Triệu Sơn 4, Quế Võ - Bắc Ninh.

 Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 các khối A, A1, B, D phần 3 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 5 - đề số 6), ngày 17/2/2014

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B, D năm 2014 - đề số 5 (Triệu Sơn 4)

Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số: y = x – 1 / 2(x + 1)    (C) 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x + y = 0..

 Câu 2(1 điểm) Giải phương trình:

Cụ thể:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B, D co dap an nam 2014 (P3)

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 5

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B, D co dap an nam 2014 (P3)

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 khối A, A1, B, D - đề số 6 (Quế Võ)

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B, D co dap an nam 2014 (P3)

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 6

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B, D co dap an nam 2014 (P3)

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn toán các khối thi năm 2014. Các em chú ý thường xuyên theo dõi.

Tuyensinh247 tổng hợp


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B, D có đáp án năm 2014 (P3)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247