Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 (P6)

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B có đáp án của trường THPT Ngô Sĩ Liên năm 2014.

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 - THPT Ngô Sĩ Liên

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = 2x4 - 4x2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Tìm các giá trị của tham sốđể phương trình 4 x2 |2 – x2| + m – 1 = 0 có đúng 6 nghiệm phân biệt. 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B nam 2014 (P6)

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm I(1; 1), M(-2; 2) và N(2; -2). Tìm tọa độ đỉnh A và B của hình vuông ABCD sao cho I  là tâm hình vuông đó, hai điểm M và N thứ tự nằm trên cạnh AB và CD.

Câu 8a (1,0 điểm). Giải bất phương trình

Log (x2 – 1) – log (x – 2) ≤ log (x + 1)2

Câu 9a (1,0 điểm). Trong giờ Thể dục, tổ 1 lớp 12A  có 12 học sinh gồm 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ tập trung ngẫu nhiên theo một hàng dọc. Tính xác suất để người đứng đầu hàng và cuối hàng đều là học sinh nam.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(3; 4) và N(5; 3). Tìm điểm P trên đường elip (E):  x2 + 4y2 = 8 sao cho tam giác MNP có diện tích bằng 4,5.

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B nam 2014 (P6)

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 - THPT Ngô Sĩ Liên

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1, B nam 2014 (P6)

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014, các em thương xuyên theo dõi.

Tuyensinh247 Tổng hợp


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 (P6)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247