Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 lần 5 THPT chuyên Bắc Ninh

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 lần 5 trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh.

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 NĂM 2014 LẦN 5 THPT CHUYÊN BẮC NINH

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  y = -x4 + 2mx2 - 3

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m= 2

b. Tìm số giá trị của m  để hàm số  (1) có ba cực trị đồng thời một điểm cực đại của đồ thị hàm số có tổng khoảng cách tới hai trục tọa độ bằng 3√m

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan 5 THPT chuyen Bac Ninh

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đấy ABDC là hình thoi cạnh a, BAD = 60o. Hình chiếu của S lên mặt đáy trùng với trọng tâm H của ∆ABD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và góc giữa đường thẳng SH và (SCD) biết BSD = 90o

Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực không đồng thời bằng 0 và thỏa mãn  phân ( a + b + c)2 = 2(a2 + b2 + c2) . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 

II.  PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T):         x2 + y2 = 8 và hai điểm A(5;6), B(3;4) . Đường thẳng ∆ cắt (T) tại hai điểm E, F sao cho tam giác OEF vuông. Lập phương trình ∆ biết khoảng cách từ A đến ∆ gấp đôi khoảng cách từ B đến ∆ (A, B nằm cùng phía đối với ∆ ).

Câu 8.a (1,0  điểm). Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz,  cho mặt phẳng (P): x - y - z + 1 = 0 và điểm A (3; -2;-2). lập phương trình mp (Q) đi qua A, vuông góc với (P) và cắt hai trục Oy,Oz lần lượt tại M,N phân biệt sao cho OM = ON.        

Câu 9.a (1,0 điểm). Cho hai đường thẳng song song d và d' . Trên d lấy n điểm phân biệt, trên d' lấy n + 1 điểm phân biệt ( n ∈ Z, n ≥ 2). Tìm n biết số tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong 2n + 1 điểm đã cho là 135.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác  ABC  có        A(1; 5 ), góc BAC = 120o các đỉnh B,C thuộc đường thẳng d : x + y - 4 = 0. Xác định tọa độ điểm B, C sao cho diện tích tam giác ABC nhỏ nhất.                                                                                                                                                 Câu  8.b  (1,0  điểm).  Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz,  cho  hai  đường  thẳng

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan 5 THPT chuyen Bac Ninh       De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan 5 THPT chuyen Bac Ninh

và điểm A(1;2;3) . Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc ∆' , (S)  qua A và tiếp xúc với ∆ .
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan 5 THPT chuyen Bac Ninh

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 NĂM 2014 LẦN 5 THPT CHUYÊN BẮC NINH

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan 5 THPT chuyen Bac Ninh

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 lần 5 THPT chuyên Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247