Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B lần 2 năm 2014 THPT Trần Phú

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B lần 2 năm 2014 của trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B LẦN 2 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HÀ TĨNH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 – 3/2 mx2 + m – 1  .

a. Khảo sát hàm số khi m = 1.

b. Cho điểm I( 0; 1), tìm giá trị m để đồ thị hàm số có CĐ,CT là hai điểm A, B sao cho diện tích ∆IAB bằng 1.

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran Phu

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) , đáy (ABCD) là hình thoi có cạnh bằng a và góc ABC = 120o  Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và )ABCD) bằng 45o  Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran Phu

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B).

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M( -1;0) . Trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là G(4/3;4/3) và I(1;4). Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran Phu

Câu 9b (1,0 điểm). Một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi rồi cộng các số trên viên bi lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số lẻ.

---------HẾT--------

Download đề thi tại đây

Download đáp án tại đây

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B LẦN 2 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HÀ TĨNH

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran PhuDe thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran PhuDe thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran PhuDe thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran PhuDe thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B lan 2 nam 2014 THPT Tran Phu

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1, B năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B lần 2 năm 2014 THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247