Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P12)

Mời các em tham khảo Đề thi thử đai học môn Toán khối A,A1,B có đáp án năm 2014 của trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN, HÀ NỘI

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) 

Cho hàm số : y = 2x3 – 6x + 1 và đường thẳng ∆ : y = mx – 2m + 5

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) .

b) Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng  ∆  cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt và khoảng cách từ điểm cực đại của (C) đến  ∆  bằng 2 lần khoảng cách từ điểm cực tiểu của (C) đến ∆ .

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho hình lăng trụ tam giác ABC A'B'C'có đáy ABC là tam giác vuông cân với cạnh huyền AB = 2, cạnh bên của lăng trụ bằng a√3, mặt bên AB'B'A có góc A'AB  nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt phẳng (ACA') tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60. Tính thể tích của lăng trụ  ABC.A'B'C' và khoảng cách từ điểm B đến mặ phẳng (ACA').

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, đường phân giác trong của góc A và đường cao kẻ từ đỉnh C lần lượt có phương trình  x - y = 0, 2x + y - 3 = 0. Đường thẳng AC đi qua điểm M(0; -1), biết AB = 3 AM . Tìm tọa độ đỉnh B.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2;0;0), B(a;b;0) (a,b > 0), OB = 4, góc <AOB = 60*.Tìm trên trục Oz điểm C sao cho thể tích của tứ diện OABC bằng 6.

Câu 9.a (1,0 điểm )

Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 7. Tập E có bao nhiêu phần tử ? Chọn ngẫu nhiên một phần tử của E, tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E): 4x2 + 9y2= 36 có hai tiêu điểm F 1 , F 2 lần lượt nằm phía bên trái và bên phải của điểm O. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho MF12 + 2MF22  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 8.b (1,0 điểm)Trong không gian tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có đỉnh  A ( 1 ; 1 ; 1 ), B ( 5 ; 1 ; -2), C(x ; y ; 1) x,y > 0 . Tìm  x,y sao cho cos A = 12/25 và diện tích của tam giác ABC bằng √481. Phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt BC tại  D. Tìm tọa độ điểm D.

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN, HÀ NỘI

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)                                                                                                                                         De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)

 De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P12)

Tuyensinh247 sẽ cập nhật liên tục các phần tiếp theo của Đề thi thử đại học môn toán khối A,A1,B năm 2014 mời các em chú ý theo dõi.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P12)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247