Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia 2017 - THPT Chuyên KHTN lần 1

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia 2017, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi sáng ngày 24.12 có đáp án. Được Tuyensinh247.com cập nhật mới nhất tại đây:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges.

Question 25. Two friends Diana and Anne are talking about their upcoming exams.

- Diana:” Our midterm exams will start next Tuesday, are you ready ?”

- Anne:” ______”

A. I’m half ready.                                 B. God save you.  

C. Thank you so much                         D. Don’t mention it !

Question 26. Mary is talking to her professor in his office.

- Mary :” Can you tell me how to find material for my science report, professor ?”

- Professor:”______”

A.  I like it that you understand.                      

B. Try your best, Mary.

C. you can borrow books from the library.

D. You mean the podcasts from other students ?

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2017  - THPT Chuyen KHTN lan 1

ĐÁP ÁN 

1

B

11

C

21

A

31

B

41

B

2

B

12

D

22

C

32

A

42

A

3

A

13

B

23

D

33

B

43

C

4

C

14

B

24

A

34

B

44

D

5

D

15

B

25

A

35

A

45

C

6

D

16

A

26

C

36

A

46

B

7

A

17

D

27

D

37

B

47

D

8

A

18

B

28

A

38

C

48

B

9

C

19

A

29

A

39

D

49

B

10

C

20

C

30

D

40

B

50

A

Tải đề và đáp án môn Anh file PDF tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia 2017 - THPT Chuyên KHTN lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!