Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Hoằng Hóa lần 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 tổ chức thi thử lần 1 của phòng giáo dục huyện Hoằng Hóa gồm 35 câu như sau:

Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Hoằng Hóa lần 1

II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Solar energy is a long lasting source of energy, and it can (31) almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and (32)_______ ! Solar cells can easily be installed on house (33) so we don't need any new space. Compared to other renewable sources.

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Hoang Hoa lan 1

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Hoang Hoa lan 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Hoằng Hóa lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247