Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Lục Nam

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 môn Toán của phòng giáo dục Lục Nam, đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Lục Nam

Câu 6. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O bàn kính R, bán kính của đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD là:

Căn 9. Bốn người thợ cùng làm sẽ xây xong một bức tường trong 9 ngày. Với 6 người thợ cùng làm sẽ xây xong bức tưởng đó trong thời gian là

Câu 11. Cho hai đường tròn (O;10 cm) và (O; 5 cm) cắt nhau tại A và B. Biết rằng AB = Kem và O, O' nằm cùng phát đối với AB. Độ dài đoạn nối OO' (làm tròn đến số thập phân thứ nhất) là

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Luc Nam

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Luc Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Lục Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247