Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - THCS Trung Đô (Có đáp án)

THCS Trung Đô tổ chức thi thử vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh xem chi tiết đề thi môn Toán cùng với đáp án dưới đây.

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - THCS Trung Đô

Câu 3: (2,0 điểm)

a, Kết thúc năm học 2022 – 2023 học sinh hai lớp 9A và 9B của một trường THCS tặng lại thư viện trường 494 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng 4 quyển sách giáo khoa và 1 quyển sách tham khảo, mỗi học sinh lớp 9B tặng 5 quyển sách giáo khoa và 2 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo là 246 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp?

 De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - THCS Trung Đô

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - THCS Trung Do (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - THCS Trung Đô (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247