Đề thi thử THPT QG môn Anh lần 1 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

Đề thi thử THPT QG môn Anh lần 1 năm 2019 của trường THPT Đoàn Thượng đã được cập nhật chi tiết, các em cùng nhanh tay tham khảo tại đây

 Question 46. According to the passage, which of the following is TRUE about the relation between family and society?

       A. Family members have responsibilities to set good examples.

       B. A family member will be unhappy to try his best.

       C. Strong families build a wealthy society.

       D. When a family fails, the whole society falls down.

 Question 47. The word cruel in paragraph 1 is closest in meaning to ______.

A. unkind                B. pleasant                   C. pitying                     D. kind-hearted

De thi thu THPT QG mon Anh lan 1 nam 2019 - THPT Doan Thuong

De thi thu THPT QG mon Anh lan 1 nam 2019 - THPT Doan Thuong

De thi thu THPT QG mon Anh lan 1 nam 2019 - THPT Doan Thuong

De thi thu THPT QG mon Anh lan 1 nam 2019 - THPT Doan Thuong

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Anh lần 1 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

De thi thu THPT QG mon Anh lan 1 nam 2019 - THPT Doan Thuong

⇒ TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN


>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Anh lần 1 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!