Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018 - THPT Nguyễn Văn Cừ

Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018 của trường THPT Nguyễn Văn Cừ, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Câu 34: Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

(2) Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 5%.

(3) Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.

(4) F2 có 22,5% số cá thể cái  mang 2 alen trội.

(5) Trong tổng số cá thể lông quăn, đen F2, cá thể cái có kiểu gen đồng hợp  chiếm tỷ lệ 9/29

A. 1.              B. 3.                 C. 4.                         D. 2

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

De thi thu THPT QG mon Sinh nam 2018 - THPT Nguyen Van Cu

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT Ngyễn Văn Cừ và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây   

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018 - THPT Nguyễn Văn Cừ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!