Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh -THPT Ngô Gia Tự lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Ngô Gia Tự lần 2 có đáp án và file tải về

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 5: I did not have enough lexical knowledge to ________ that article from Vietnamese into English.

A. translate                       B. convert                        C. transmit                       D. change

Câu 6: He wanted to know _______.

A. where he could change some money                   B. where he can change some money

C. where could he change some money                   D. where can he change some money

Câu 7: Mary didn’t remember what I ________ her the day before.

A. have told                     B. told                              C. was telling                   D. had told

Câu 8: He became interested in ________ when he started taking pictures for the local newspaper.

A. photography

B. photograph                 

C. photographer              

D. photographic

Câu 9: Body language ________ communication effectively.

A. is known to enhance                                            B. has known to enhance

C. knew to have been enhanced                               D. was known to be enhanced

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh -THPT Ngo Gia Tu lan 2

Tải đề và đáp án môn Anh file PDF tại đây

 

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh -THPT Ngô Gia Tự lần 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!