Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Hà Trung lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về

Question 8: All his plans for starting his own business fell __________.

A. in                                 B. through                       C. down                          D. away

Question 9: The _____ dressed woman in the advertisement has a pose smile on her face.

A. stylistic                       B. stylishly                       C. stylish                         D. stylistical

Question 10: “Never say that again, ................?”

A. won’t you                   B. do you                         C. don’t you                    D. will you

Question 11: If he is in trouble, it is his own fault, I personally wouldn’t _____ a finger to help him.

A. give                             B. turn                             C. rise                              D. bend

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Ha Trung lan 1Tải đề và đáp án môn Anh file PDF tại đây

Để xem lời giải chi tiết tất cả các đề thi thử THPT quốc gia trường Hà Trung và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Hà Trung lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!