Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Ngô Gia Tự lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lần 1 có đáp án và file tải về

Câu 9: I don’t suppose there is anyone there,................ ?

A. do I                             B. isn't there                    C. is there                        D. don't I

Câu 10: He wanted to know whose car I had borrwed ................

A. the last evening           B. last night                     C. yesterday evening       D. the previous night

Câu 11: Are you taking................ this semester?

A. house economics         B. home economic           C. house economic          D. home economics

Câu 12: We should participate in the movements ................  the natural environment.

A. organizing to conserve                                        B. organized to conserve

C. organized conserving                                          D. which organize to conserve

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Ngo Gia Tu lan 1

Tải ngay Đề và Đáp án môn Anh file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Ngô Gia Tự lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!