Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Ngô Gia Tự lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Ngô Gia Tự lần 2, có đáp án và file tải về

Câu 1: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

A. saccarozơ.                   B. fructozơ.                     C. amilopectin.                D. xenlulozơ.

Câu 2: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là

A. CH3[CH2]16 (COONa)3.                                      B. CH3[CH2]16(COOH)3.

C. CH3[CH2]16COONa.                                          D. CH3[CH2]16COOH.

Câu 3: Chất ở trạng thái lỏng điều kiện thường là

A. natri axetat.                 B. natri fomat.                 C. tripanmitin.                 D. triolein.

Câu 4: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. CH3COOH.                B. CH3NH2.                     C. H2NCH2COOH.         D. NH3.

Câu 5: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon, thu được

A. este.                            B. lipit.                          C. amin.                 D. amino axit.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - THPT Ngo Gia Tu lan 2Tải đề và đáp án môn Hóa file PDF tại đây

 

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Ngô Gia Tự lần 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!