Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Chuyên Quốc học - Huế, đề mới nhất, có đáp án chi tiết và file tải về

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau với dung dịch X chứa lòng trắng trứng:

- Thí nghiệm 1: Đun sôi dung dịch X.

- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch X, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào.

- Thí nghiệm 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 5: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X, đun nóng.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là

A. 3                                  B. 5                                  C. 2                                  D. 4

Câu 2: Dãy polime đều thuộc loại poliamit là

A. Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.                      B. Tơ visco, tơ nilon-6; tơ nitron.

C. Tơ enang, tơ capron, tơ visco.                            D. Tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ tằm.

Câu 3: Chất hữu cơ X (C4H6O2) đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng thủy phân tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn là

A. 3                                  B. 5                                  C. 2                                  D. 4

Câu 4: Nhỏ dung dịch xút dư vào dung dịch gồm glyxin, amoni clorua, metylamoni clorua. Sau đó, đun nhẹ dung dịch sau phản ứng. Số chất khí và số chất muối tạo thành là

A. 2 khí và 1 muối           B. 2 khí và 2 muối           C. 1 khí và 1 muối           D. 1 khí và 2 muối

Câu 5: Cho hỗn hợp rắn gồm Mg, MgCO3 vào dung dịch HNO3 dư thu được một chất khí duy nhất và dung dịch X. Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa và khí thoát ra. Sản phẩm khử HNO3 là

A. NH4NO3                     B. NO2                             C. NO                              D. N2

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - THPT Chuyen Quoc hoc Hue

Tải đề và đáp án môn Hóa trường THPT Chuyên Quốc học - Huế tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Chuyên Quốc học - Huế và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Chuyên Quốc học Huế

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!