Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Quảng Xương 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa, THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về dễ dàng

Câu 15: Có các dung dịch mất nhãn sau : axit axetic , glixerol , etanol , glucozo. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch này là :

A. Quì tím       B. dd AgNO3/NH3                 C. CuO           D. Quì tím , AgNO3/NH3 , Cu(OH)2

Câu 16: Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH)2 và 0,1 mol BaSO4 ngoài không khí tới khối lượng không đổi , thì số gam chất rắn còn lại là

A. 39,3 gam                B. 16 gam.                   C. 37,7 gam                D. 23,3 gam

Câu 17: Trong số các polime : Xenlulozo , PVC , amilopectin . chất có mạch phân nhánh là :

A. amilopectin                                     B. PVC.

C. Xenlulozo                                       D. Xenlulozo và amilopectin

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa- THPT Quang Xuong 1

Tải ngay Đề và Đáp án môn Hóa file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Quảng Xương 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!