Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Số 2 Văn Bàn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa, trường THPT Số 2 Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tổ chức đợt 1, có đáp án và file tải về

Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất (biết trong dãy điện hóa của kim loại, cặp oxi hóa – khử: Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp: Ag+/Ag):

A. Fe(NO3)2, AgNO3.                                              B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.                             D. Fe(NO3)3, AgNO3.

Câu 8: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa Al(OH)3?

A. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Al(OH)3.

C. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

D. Cho từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Al(OH)3.

Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng.

(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. 2.                                 B. 1.                                 C. 3.                                 D. 4.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa- THPT So 2 Van Ban

Tải ngay Đề và Đáp án môn Hóa file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Số 2 Văn Bàn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!