Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Chuyên KHTN lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, tổ chức chiểu ngày 24/12 có đáp án chi tiết

Câu 4. Bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ?

A.5’AUG 3’                          B. 5’XAT3’                         C. 5’GUA3’                     D. 5’ AGU3’

Câu 5. Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?

A.Đột biến gen được gọi là biến dị di truyền vì tất cả các đột biến gen đều được di truyền cho đời sau

B. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen

C. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen

D. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, cơ thể mang đột biến gen trội luôn được gọi là thể đột biến.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen KHTN lan 1

ĐÁP ÁN

1

A

11

C

21

C

31

D

2

D

12

A

22

D

32

B

3

C

13

B

23

D

33

C

4

A

14

B

24

B

34

D

5

A

15

C

25

C

35

D

6

C

16

A

26

C

36

B

7

D

17

B

27

B

37

D

8

A

18

D

28

A

38

C

9

D

19

A

29

D

39

B

10

A

20

C

30

C

40

B

Tải đề và đáp án môn Sinh file PDF tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT Chuyên Khoa học xã hội  - ĐH Quốc gia Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Chuyên KHTN lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!