Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Đặng Thai Mai

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh trường THPT Đặng Thai Mai, có đáp án chi tiết, các em theo dõi bên dưới nhé:

Câu 1:Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là

A. sợi cơ bản.              B. nuclêôxôm.             C. crômatit.                 D. sợi nhiễm sắc.

Câu 2: Dạng đột biến phát sinh trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội, làm cho tất cả NST không phân li sẽ tạo ra:

A. Thể dị đa bội.         B. Thể nhiều nhiễm.    C. Thể lệch bội.           D. Thể tự tứ bội.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

 (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit.

 (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp.

(3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 3’UGA5’.

(4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu sai?

A. 3.                            B. 2.                            C. 1.                            D. 4.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Dạng Thai Mai

 

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Dạng Thai Mai

Tải đề và đáp án môn Sinh file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Đặng Thai Mai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!