Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Phú Yên tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về

Câu 1: Trong tế bào các lọai axit nuclêic nào sao đây có kích thước lớn nhất. 

            A. ADN.         B. mARN.                   C. tARN.                   D. rARN.

Câu 2: Ở tế bào nhân thực quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất.

A. Phiên mã tổng hợp tARN.             B. Nhân đôi ADN.

C. Dịch mã.                                         D. Phiên mã tổng hợp mARN .

Câu 3: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về cả hai cặp gen đang xét.

A. AABb.       B. AaBB.                   C. Aabb.                     D. AAbb.

Câu 4: Trong các nhóm sinh vật sau đây của một mắc xích thức ăn, nhóm nào cho sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật sản xuất.                           B. Vật dữ đầu bảng.

C. Động vật ăn cỏ.                              D. Động vật ăn thịt sơ cấp

Câu 5: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,64AA : 0,04Aa: 0,32aa.              B. 0,32AA : 0,64Aa: 0,04aa.

C. 0,64AA : 0,32Aa: 0,04aa.              D. 0,04AA : 0,64Aa: 0,32aa.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Phan Chu Trinh

Tải đề và đáp án môn Sinh trường THPT Phan Chu Trinh tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT Phan Chu Trinh và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây 
Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!