Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh của trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 1 năm 2017 có đáp án dưới đây.

Mark the letter Ay B, c or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Câu 1: A. tomorrow                    B. slowly                   c. below                     D. allow

Câu 2: A. roofs                           B. cloths                    c. books                     D. clothes

Mark the letter Ay B, c or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions

Câu 3: A. partnership       B. romantic      c. actually                                       D. attitude

Câu 4: A. certain                        B. equal                    c. decide                      D. couple

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 THPT Han Thuyen lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 THPT Hàn Thuyên - Lần 1

1

D

11

B

21

B

31

B

41

B

2

D

12

A

22

D

32

C

42

D

3

B

13

D

23

D

33

D

43

B

4

C

14

B

24

C

34

C

44

C

5

C

15

E

25

A

35

A

45

B

6

D

16

A

26

C

36

A

46

C

7

A

17

C

27

C

37

A

47

B

8

A

18

D

28

C

38

B

48

B

9

D

19

A

29

A

39

A

49

B

10

C

20

A

30

D

40

D

50

D

Tải ngay Đề và Đáp án môn Anh file PDF tại đây

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 THPT Hàn Thuyên lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!