Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2019 của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Câu 2:    People think that traffic congestion in the downtown area is due to the increasing number of private cars.

A. Traffic congestion in the downtown area is thought to result in the increasing number of private cars.

B. Traffic congestion in the downtown area is blamed for the increasing number of private cars.

C. The increasing number of private cars is thought to be responsible for traffic congestion in the downtown area.

D. The increasing number of private cars is attributed to traffic congestion in the downtown area.

Câu 3:   "I'm sorry.  I didn't do the homework." said the boy.

A. The boy refused to do the homework.

B. The boy denied not doing the homework.

C. The boy said that he was sorry and he wouldn't do the homework.

D. The boy admitted not doing the homework.

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2019 THPT Nguyen Viet Xuan lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

mamon made cauhoi dapan
2018 101 1 B
2018 101 2 D
2018 101 3 D
2018 101 4 A
2018 101 5 B
2018 101 6 B
2018 101 7 A
2018 101 8 B
2018 101 9 C
2018 101 10 D
2018 101 11 D
2018 101 12 A
2018 101 13 B
2018 101 14 A
2018 101 15 A
2018 101 16 D
2018 101 17 D
2018 101 18 B
2018 101 19 A
2018 101 20 C
2018 101 21 D
2018 101 22 C
2018 101 23 C
2018 101 24 A
2018 101 25 C
2018 101 26 D
2018 101 27 B
2018 101 28 B
2018 101 29 C
2018 101 30 D
2018 101 31 C
2018 101 32 D
2018 101 33 B
2018 101 34 D
2018 101 35 A
2018 101 36 A
2018 101 37 C
2018 101 38 C
2018 101 39 D
2018 101 40 A
2018 101 41 C
2018 101 42 A
2018 101 43 D
2018 101 44 B
2018 101 45 B
2018 101 46 B
2018 101 47 A
2018 101 48 C
2018 101 49 D
2018 101 50 C

 

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247