Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017, trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang tổ chức, có đáp án và file tải về dễ dàng.

20. The expression “ is based on” in the first paragraph could be best replaced by…………….

A. Is on the top of                 B. is at the foot of                 C. depends on             D. is below

21. According to the passage, which type of memory is the shortest?

A. Sensory memory                                   B. Active memory                  

C. Short-term memory                              D. Long-term memory

22. According to the passage, when will information stay in your short-term memory?

A. For as long as twenty minutes                        

B. As long as it is being used.

C. After you have repeated it many times.            

D. When it has moved into long-term memory.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Thoai Ngoc Hau

Tải ngay Đề và Đáp án môn Anh file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!