Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lần 1 THPT Ngô Gia Tự 2020

Đề thi thử môn Địa THPT Quốc gia năm 2020 của trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1 có đáp án.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lần 1 THPT Ngô Gia Tự 2020

Câu 7: Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài?

A. Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI).              B. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

C. Xây dựng- vận hành- chuyển giao (BOT).         D. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Câu 8: Giả sử một tàu biển đang ngoài khơi, có vị trí cách đường cơ sở 16,5 hải lí, vậy con tàu đó cách ranh giới ngoài về phía biển của vùng đặc quyền kinh tế theo đường chim bay là bao nhiêu?

A. 399 428 m.         B. 339 842 m.          C. 339 428 m.                  D. 399 482 m

De thi thu THPT Quoc gia mon Dia lan 1 THPT Ngo Gia Tu 2020

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lần 1 THPT Ngô Gia Tự 2020

Mã câu hỏi

Câu đề chuẩn

Câu đề hvị

Thứ tự Hvị

Đáp án chuẩn

Đáp án Hvị

25

25

1

A-B-C-D

C

C

13

13

2

B-A-C-D

B

A

7

7

3

D-B-C-A

B

B

18

18

4

A-B-C-D

B

B

2

2

5

A-B-D-C

C

D

34

34

6

A-C-B-D

C

B

6

6

7

C-B-D-A

D

C

24

24

8

C-A-B-D

A

B

10

10

9

C-A-D-B

A

B

1

1

10

C-B-A-D

A

C

4

4

11

A-C-B-D

A

A

31

31

12

A-B-C-D

B

B

14

14

13

A-B-C-D

C

C

15

15

14

A-B-C-D

C

C

40

40

15

B-D-A-C

C

D

21

21

16

C-D-A-B

D

B

5

5

17

B-C-D-A

B

A

11

11

18

C-D-B-A

A

D

22

22

19

A-D-B-C

D

B

17

17

20

A-D-B-C

A

A

35

35

21

D-A-C-B

B

D

20

20

22

C-D-A-B

D

B

3

3

23

B-D-A-C

C

D

30

30

24

A-B-C-D

C

C

26

26

25

A-B-C-D

B

B

33

33

26

C-A-D-B

C

A

12

12

27

C-B-D-A

A

D

29

29

28

A-B-C-D

C

C

9

9

29

C-B-A-D

A

C

8

8

30

C-A-B-D

C

A

32

32

31

A-B-C-D

A

A

38

38

32

B-A-C-D

B

A

28

28

33

A-B-C-D

D

D

36

36

34

A-B-C-D

C

C

23

23

35

C-D-A-B

B

D

37

37

36

A-D-C-B

B

D

19

19

37

C-D-A-B

B

D

39

39

38

A-B-C-D

A

A

16

16

39

D-C-B-A

B

C

27

27

40

A-B-C-D

A

A

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lần 1 THPT Ngô Gia Tự 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247