Đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh THPT Tam Đảo 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh có đáp án năm 2019 trường THPT Tam Đảo 2, Vĩnh Phúc được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh THPT Tam Đảo 2

Question 18. After he__________ his work, he went straight home.

A. would finish     B. has been finishing      C. has finished       D. had finished

Question 19. Let’s try to get home quickly before the rain really__________.

A. sets down               B. sets on                    C. sets off                   D. sets in

Question 20. The scientist__________ invention was a success became famous.

A. whose                     B. which                   C. who                        D. that

Question 21. Nowadays, people spend more time watching TV than reading books. But__________ fact, TV has not killed reading.

A. for                          B. upon                  C. at                 D. in   

De thi thu THPTQG 2019 mon Anh THPT Tam Dao 2

Đáp án đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh THPT Tam Đảo 2

MÃ ĐỀ

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

MD001

Question 01

B

Question 26

A

MD001

Question 02

D

Question 27

A

MD001

Question 03

B

Question 28

B

MD001

Question 04

D

Question 29

D

MD001

Question 05

C

Question 30

C

MD001

Question 06

A

Question 31

C

MD001

Question 07

B

Question 32

D

MD001

Question 08

A

Question 33

A

MD001

Question 09

D

Question 34

C

MD001

Question 10

C

Question 35

C

MD001

Question 11

A

Question 36

A

MD001

Question 12

B

Question 37

B

MD001

Question 13

A

Question 38

C

MD001

Question 14

D

Question 39

A

MD001

Question 15

D

Question 40

C

MD001

Question 16

D

Question 41

B

MD001

Question 17

C

Question 42

A

MD001

Question 18

D

Question 43

B

MD001

Question 19

D

Question 44

B

MD001

Question 20

A

Question 45

A

MD001

Question 21

D

Question 46

C

MD001

Question 22

B

Question 47

B

MD001

Question 23

C

Question 48

A

MD001

Question 24

B

Question 49

C

MD001

Question 25

A

Question 50

D

 =>> TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh THPT Tam Đảo 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!