Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 liên trường THPT Nghệ An lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 tổ chức thi thử lần 1 của liên trường THPT Nghệ An.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 liên trường THPT Nghệ An lần 1

Question 5: My uncle’s company made a very good profit in _______________.

A. the 1990                   B. 1990s               C. 1990’s                     D. the 1990s   

Question 6: Unless you ______________ all of my questions, I can’t do anything to help you.

A. answered               B. answer         C. don’t answer                D. are answering

Question 7: He _____________ a terrible accident while he  _______________ along Ben Luc Bridge.

A. see / am walking       B. saw / was walking  

C. was seeing / walked            D. have seen / were walking

Question 8: We all felt cold, wet and hungry; _________________ , we were lost.

A. moreover                  B. although             C. however                  D. so that

De thi thu THPTQG mon Anh 2019 lien truong THPT Nghe An lan 1

=>> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 liên trường THPT Nghệ An lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!