Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Yên Lạc 2 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 có đáp án trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Yên Lạc 2 lần 1

Question 22.What does the passage mainly discuss?

       A. Communication styles.                                                                           

       B. The function of the voice in performance.

       C. The production of speech.                             

       D. The connection between voice and personality.

Question 23.According to the passage, an exuberant tone of voice may be an indication of a person's ______.

       A. vocal quality                                                     B. general physical health                     

       C. ability to communicate                                    D. personality

Question 24.The word "evidenced" in the last paragraph is closest in meaning to _______.

       A. indicated                     B. questioned               C. exaggerated              D. repeated      

Question 25.The word "derived" in paragraph one is closest in meaning to ______.

       A. obtained                      B. discussed                 C. registered                 D. prepared      


De thi thu THPTQG mon Anh 2019 - THPT Yen Lac 2 lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Yên Lạc 2 lần 1

Đáp án mã đề: 146

01. A; 02.B; 03.B; 04.C; 05.D; 06.A; 07.D; 08.C; 09.D; 10. C;

11. A; 12. C; 13.D; 14.D; 15.C; 16.C; 17.C; 18.A; 19.A; 20. D;

21. D; 22. D; 23.D; 24.A; 25.A; 26.C; 27.A; 28.B; 29.C; 30. D;

31. B; 32. D; 33.C; 34.B; 35.B; 36.B; 37.C; 38.B; 39.B; 40. A;

41. C; 42. A; 43.B; 44.B; 45.B; 46.A; 47.B; 48.D; 49.C; 50. A;

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Yên Lạc 2 lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!