Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3

Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 3.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3

Câu 13:  If he had known her address, he ______ her to his birthday party last week.

   A. will invite                                                               B. would have invited

   C. had invited                                                            D. would invite

Câu 14:  He’ll give you a call as soon as he ______.

   A. will arrive                                                               B. is going to arrive

   C. arrives                                                                    D. is arriving

Câu 15:  David refused ______ in the contest because he was ill.

   A. to participating                                                      B. participate

   C. to participate                                                          D. participating

De thi thu THPTQG mon Anh 2020 - THPT Nguyen Viet Xuan lan 3

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 B 31 D 41 C
2 C 12 A 22 D 32 C 42 A
3 A 13 B 23 A 33 B 43 B
4 D 14 C 24 A 34 B 44 A
5 D 15 C 25 B 35 D 45 B
6 C 16 D 26 A 36 B 46 B
7 A 17 C 27 D 37 C 47 B
8 D 18 B 28 C 38 D 48 D
9 D 19 C 29 A 39 A 49 C
10 C 20 A 30 A 40 C 50 C

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!