Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - Sở GD Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2018 môn sinh học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh tổ chức thi thử ngày 26/1/2018.

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 93: Trong các nhân tố tiến hóa dưới đây, có bao nhiêu nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể?

(1)Chọn lọc tự nhiên             (2) Đột biến

(3)Giao phối không ngẫu nhiên          (4) Các yếu tố ngẫu nhiên                (5) Di – nhập gen

A.1         B. 2              C. 4           D. 3

Câu 94: Ở một loài thực vật, khi lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 100% cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 271 cây quả đỏ và 209 cây quả vàng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

A.Tương tác cộng gộp

B. Quy luật phân li

C. Tương tác bổ sung

D. Quy luật liên kết gen

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - So GD Bac Ninh

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - So GD Bac Ninh

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - So GD Bac Ninh

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - So GD Bac Ninh

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - So GD Bac Ninh

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - Sở GD Bắc Ninh

Câu Mã 220 Mã 221 Mã 222 Mã 223 Mã 224
81 C C A D A
82 A C D C D
83 B B A D A
84 B C A A B
85 C D B C D
86 C D B B D
87 A D C B A
88 C A A B D
89 A D C A A
90 D C B D B
91 A C C A D
92 A A B B B
93 C B A D B
94 C C A D B
95 B A A A C
96 B C A A D
97 B D C D B
98 A A D C A
99 D D B C D
100 C C B C D
101 D D C C D
102 D C A C A
103 A D D D A
104 A D C A A
105 D A B C D
106 A B B C A
107 A C B A D
108 B A C C A
109 B D D C B
110 A A D D C
111 A D B D A
112 B B A A A
113 C C D B D
114 B D D D C
115 C C B C C
116 B A A A C
117 B B C A C
118 B B B D C
119 C B C A C
120 D A D A B


Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của Sở GD Bắc Ninh  và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây   

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!