Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - THPT Quảng Xương 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 của trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa môn Sinh.

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - THPT Quảng Xương 1

Câu 8: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b. hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 4/9       B. 1/9               C. ¼           D. 9/16

Câu 16: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

A. 7,48%       B. 22,22%       C. 9,375%          D. 44,44%

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - THPT Quảng Xương 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPTQG mon Sinh 2018 - THPT Quang Xuong 1

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2018 - THPT Quảng Xương 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!