Đề KSCL kết hợp thi thử năm 2021 môn Hóa tỉnh Nghệ An lần 1

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 kết hợp thi thử môn Hóa học của tỉnh Nghệ An lần 1 gồm 4 trang, học sinh làm đề thi thử trong thời gian 50 phút.

Đề khảo sát chất lượng kết hợp thi thử 2021 môn Hóa tỉnh Nghệ An lần 1

Câu 73: Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hyđrocacbon mạch hở 7,2 (đồng đẳng kế tiếp, My < Mz). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp A cần và đủ 1,825 mol O2, thu được C. H2O và 12A lít N2 (ở đktc). Mặt khác, 19,3 gam A phản ứng cộng được tối đa với 0,1 mol brom trong dung dịch. Biết trong A có hai chất cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của Y trong A là?

A. 21,24%        B. 21,76%.         C. 17,62%          D. 18,13%

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De KSCL ket hop thi thu nam 2021 mon Hoa tinh Nghe An lan 1De KSCL ket hop thi thu nam 2021 mon Hoa tinh Nghe An lan 1De KSCL ket hop thi thu nam 2021 mon Hoa tinh Nghe An lan 1De KSCL ket hop thi thu nam 2021 mon Hoa tinh Nghe An lan 1

>>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa Học của các Sở GD, các trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề KSCL kết hợp thi thử năm 2021 môn Hóa tỉnh Nghệ An lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!