Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Hóa - Sở GD Bạc Liêu

Các em cùng tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2024 của Sở GD Bạc Liêu, đề thi gồm 40 câu (từ câu 41 - 80).

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Hóa - Sở GD Bạc Liêu

Câu 64. Cho 10 ml dung dịch CuSO4 0,1M vào ống nghiệm chứa 30 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được kết tủa. Cho dung dịch glucozơ vào ống nghiệm thì thấy kết tủa tan tạo thành dung dịch X. Điều khẳng định nào sau đây không đúng? Thay glucozơ bằng fructozơ vẫn xảy ra hiện tượng tương tự.

Câu 65. Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 38,88 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 73. Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (Mx<My). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được HzO, Nz và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

De thi thu tot nghiep THPT 2024 mon Hoa - So GD Bac Lieu

De thi thu tot nghiep THPT 2024 mon Hoa - So GD Bac Lieu

De thi thu tot nghiep THPT 2024 mon Hoa - So GD Bac Lieu

De thi thu tot nghiep THPT 2024 mon Hoa - So GD Bac Lieu

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Hóa - Sở GD Bạc Liêu

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247