Đề thi thử vào lớp 10 Huyện Yên Dũng môn Toán 2023 (Có đáp án)

Dưới đây là đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 Huyện Yên Dũng kèm đáp án các em cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 Huyện Yên Dũng môn Toán 2023

Câu 3 (1,0 điểm) Một xưởng có kế hoạch in 6000 quyển sách Toán ôn thi vào lớp 10 trong một thời gian quy định, biết số quyển sách in được trong mỗi ngày là bằng nhau. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã in nhiều hơn 300 quyển sách so với số quyển sách phải in trong mỗi ngày theo kế hoạch. Nên xưởng in đã in xong 6000 quyển sách nói trên sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Tính số quyển sách xưởng in được trong mỗi ngày theo kế hoạch.

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 Huyện Yên Dũng môn Toán 2023

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 Huyen Yen Dung mon Toan 2023 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 Huyện Yên Dũng môn Toán 2023 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247