Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - Phòng GD&ĐT Sông Lô

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 của Phòng GD&ĐT Sông Lô, là tài liệu hữu ích, phục vụ cho quá trình ôn tập thi vào lớp 10 của các em:

V. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống

            Singapore is an island city of about three million people. It’s a beautiful city with lots of parks and open spaces. It’s also a very (31)             city.

Most of the people (32)            in high-rise flats in different parts of the island. The business district is very modern with (33)                    of high new office buildings. Singapore also has some nice older sections. In Chinatown,  there   (34)             rows  of  old  shop  houses.   The government buildings in Singapore are  very beautiful and date from the colonial days.

Singapore  is  famous  (35)             its  shops  and  restaurants.  There  are  many  good  shopping  centers. Most of the goods are duty free.Singapore’s restaurants sell Chinese, Indian, Malay and European food, and

the prices are quite reasonable.

31.   A. large                           B. dirty                        C. small                       D. clean

 

32.   A. live                             B. lives                        C. are living                 D. lived

 

33.   A. lot                               B. lots                          C. many                       D. much

 

34.   A. is                                 B. will be                     C. were                        D. are

 

35.   A. in                                B. on                           C. at                            D. for

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - Phong GD&DT Song Lo

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - Phong GD&DT Song Lo

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - Phong GD&DT Song Lo

Tuyensinh247.com

 

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - Phòng GD&ĐT Sông Lô

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!