Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - THCS Đông Hưng

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của trường THCS Đông Hưng, Thái Bình năm 2016 là tài liệu ôn thi vào lớp 10 mới nhất với nhiều dạng bài tập hay giúp các em ôn thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

II. Choose the best answer (2pts)

1.Do you find Internet ………………?

A. useless                  B.usely                             C.useful                       D.usefully

2. “Why don’t we go fishing this Sunday ?”  “…………”

A. Yes , please       B.That’s a good idea            C.No, thanks          D.It’s kind of you

3. Giang told Nga……………. up late watching TV.

A. not to stay          B.stayed                    C.staying                     D.stays

4. Ly Hoang Nam won the tennis match in Italy yesterday ,…………………………?

 A. wasn’t he                B.didn’t he                   C.doesn’t he                D.did he

5. I wish David De Gea …………… to Real Madrid football team in the coming summer .

A. didn’t come         B.not came            C.wouldn’t come        D. doesn’t come

6. Tourists like the festivals  …………they don’t understand Vietnamese culture very much.

   A. so                    B. because                C.although                        D.despite 

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Dong Hung

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Dong Hung

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Dong Hung

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Dong Hung

Tuyensinh247.com

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - THCS Đông Hưng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!