Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - THCS Kim Ngọc lần 2

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 của trường THCS Kim Ngọc lần 2, được tổ chức thi ngày 29/5/2016, các em cùng tham khảo dưới đây:

I. SENTENCE TRANSFORMATION

Câu 46: She can’t come to class because of her illness. (use conditional sentence type 2)

Câu 47:  Children often give their mothers flowers on the Women’s Day. (change into passive)

Câu 48:  Those students were punished. They didn’t do their homework. (use non-restrictive relative clause)

Câu 49:  Despite a bad day, we went out for a picnic. (use Although…)

Câu 50:  Our team didn’t play well, so we lost the game. (use I wish…)

II. Write a paragraph of 100 words to talk about your last holiday. You may follow some suggestions below.

Where did you go?
Who did you spend the holiday with?
What did you do?
Did you enjoy it? Why/ Why not

 De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Kim Ngoc lan 2

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Kim Ngoc lan 2

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Kim Ngoc lan 2

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - THCS Kim Ngoc lan 2

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - THCS Kim Ngọc lần 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!