Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Hà Thành (Có đáp án)

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn tiếng Anh trường THCS - THPT Hà Thành, Hà Nội mới tổ chức thi ngày 11/5/2019.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Hà Thành

Question 8: In society, men are often expected to be the ____________ in a family.

A. burden                         B. content                        C. breadwinner                D. sector

Question 9: Kate hates _________ to classical music.

A. listens                          B. listening                       C. listen                           D. to listen

Question 10: I suggest ____________ some more mathematical puzzles.

A. done                            B. to do                            C. do                                D. doing

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2019 - THPT Ha Thanh (Co dap an)

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Hà Thành

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2019 - THPT Ha Thanh (Co dap an)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Hà Thành (Có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!